Creëren betekent ‘iets de werkelijkheid inbrengen; iets tot stand brengen’. Dat kunnen dingen zijn. Maar ook sport, muziek, film, ontbijt, gebeurtenissen of manieren van denken. We brengen voortdurend ideeën, gedrag en dingen de wereld in en kunnen dus niet niet-creëren. In de eerste podcast (TheCreationGame® Podcast met George Parker -Spotify, iTunes, Google Play) vertel ik over hoe ik op mijn vijfde geobsedeerd raakte door dit idee. Er gebeurde iets waardoor ik besefte dat alles op de wereld, behalve de natuur, door mensen bedacht is. Natuurlijk kon ik het niet zo verwoorden als ik nu doe. Maar het bewustzijn werd door een positief-traumatische-ervaring geïnstalleerd. Vervolgens heb ik de afgelopen ruim vijf decennia mijn leven als een levend laboratorium gebruikt om het creatief proces te onderzoeken in mijn kunst, leven, relaties en werk/bedrijf.

We kunnen per definitie niet niet-creëren. Meestal creëren we onbewust, automatisch, gestandaardiseerd en reactief. Met andere woorden, we beseffen niet dat we werkelijkheid aan het voortbrengen zijn, we herhalen wat we zelf of anderen al gedacht en gedaan hebben en worden vaak gestuurd door omstandigheden. Daar is he-le-maal niets mis mee! Het bespaart geweldig veel energie en als biologische wezens zijn we ingericht op efficiency, want je-weet-maar-nooit.

Tot het niet meer werkt. Dan is het goed om ons bewust te worden van hoe ons denken, handelen, onze beslissingen, wijze van interacteren, onze omgeving, de spullen waarmee we ons omringen allemaal creaties zijn die op hun beurt weer nieuwe situaties voortbrengen. Helaas zitten we vaak vast in wat we zelf gecreëerd hebben. Om onszelf, producten, processen, onze relaties opnieuw uit te vinden zullen we moeten resetten. Daarover gaat de volgende blog.

George Parker
+31 6 5110 8415