Straks ontmaskert een echte pro me…

Einstein bekende ooit: “I have no special talents. I am only passionately curious.” Ik denk dat de meesten van ons zich daarin herkennen. De waarnemingen over hoe we overkomen aan de buitenkant kloppen zelden met onze eigen beleving aan de binnenkant. Ik denk dat 95% van de professionals in elk vak denkt: “Er komt een moment dat er een echte pro binnenloopt, over mijn schouder kijkt naar wat ik doe en zegt: 

“Dat ziet er niet goed echt uit, hè? Dat weet je zelf ook wel. Werk aan de winkel om beter te worden.”

Naast dat we een beetje beschaamd zijn omdat we weten dat ze gelijk heeft, raken we ook direct opgewonden: “Dus je ziet dat ik beter kán?! Mooi, dan zijn er nieuwe dingen te ontdekken.” En we gaan vrolijk aan het werk. Het is de onstelpbare nieuwsgierigheid naar wat er nog allemaal mogelijk is. Of beter, niet naar wat er mogelijk is maar naar wat we mogelijk kunnen máken. 

We zullen niet alleen dingen ontdekken die daarvoor onzichtbaar waren. Maar ook kennis, technologie, vaardigheden en meer ontwikkelen die er nog niet waren. Misschien zullen die niet schokkend zijn op wereldschaal, maar zelfs kleine ontdekkingen kunnen ons eigen leven voorgoed veranderen. Het is alsof het onbekende ons geen angst inboezemt maar opwinding. 

Omgepoolde angst

Amydalae

En misschien is dat ook wel zo. Het onbekende roept angstgevoelens op en die zijn een biologische reactie van onze amygdala. Ons lijf weet dus eerder dat we bang zijn dan ons hoofd. Ons biologisch instinct is om te vechten, vluchten of te bevriezen. Maar we zijn meer dan biologische wezens. Het onbekende roept niet alleen angst op, maar het prikkelt onze verbeeldingskracht. Als we iets niet weten vullen we dat gat op door te fantaseren. Je zit bijvoorbeeld te wachten op de uitslag van je tentamen en je loopt tachtig keer alle scenario’s af. Je weet niet of je die opdracht krijgt en je begint je voorstellingen te maken van alle soorten besluitvormingsprocessen.

In het creatief proces zoek je het onbekende op omdat je weet dat je nieuwsgierigheid geprikkeld wordt en je dus nieuwe dingen gaat ontdekken. Je stelt dus graag nieuwe vragen (Stel dat…Wat dan? En als we nu…wat dan?) omdat je weet dat die nieuwe antwoorden opleveren. Of probeert nieuwe dingen want die leveren nieuwe ervaringen en vragen op. Die acties leveren al bij voorbaat het soort elektriciteit op dat lijkt op je verheugen op Sinterklaasavond, je verjaardag of een vakantie naar een nieuwe plek.

Anderen verleiden: gebruik je nieuwsgierigheid

Maar er zijn ook mensen waarbij de angstige reactie overheerst. Of die een broertje dood hebben aan vernieuwing. Hoe harder je duwt des te angstiger ze worden en des te meer weerstand ze vertonnen. Gebruik je eigen nieuwsgierigheid om ze te verleiden. Richt je nieuwsgierigheid niet op het project, maar op hen. 

Wees oprecht geïnteresseerd naar hun argumenten, hoe ze zich voelen, wat ze vrezen. En vooral waar ze op hopen. Stel vragen en help ze die gewenste situatie letterlijk te beschrijven. Je helpt ze abstracte bezwaren om te zetten in concrete wensen. Daardoor verleg je hun focus naar wat ze wél willen. Het kan heel goed zijn dat ze voor het eerst een helder beeld krijgen van wat ze eigenlijk willen. 

Dat geeft je ook veel informatie. De volgende stap is nieuwsgierig te zijn naar wat er gebeurt als je hun visies integreert met de veranderingen waar jij warm voor liep. Er zal vast iets ontstaan dat je zelf niet had kunnen verzinnen. En daar zou je zeer opgewonden van moeten worden als je echt nieuwsgierig bent.

Ontdek ze!

George Parker
+31 6 5110 8415