Eugene Burger, Zen meester

Eugene Burger was een dierbare vriend en mentor. Hij was een begenadigd close-up goochelaar die me nog voor ik hem persoonlijk leerde kennen eind jaren negentig mij heftig beïnvloedde met het boek Magic and Meaning. Hij schreef het samen met Robert Neale. Iets raakte me diep en ik voel me ongelooflijk bevoorrecht om hen beide te hebben leren kennen en diep bevriend te zijn geraakt. Tijdens mijn vele reizen naar de USA voor de Magic & Mystery School bracht ik heel veel tijd door met ze. Bij Bob thuis in zijn woonplaats in Vermont. En bij Eugene in Chicago waar we in de hospitality suite vlak naast zijn appartement in het gebouw waar hij woonde sliepen.

Toen ik voor het eerst in zijn appartement was verwachtte ik een overvloed aan boeken en spullen. Ik had beter moeten weten want ik leerde snel dat Eugene een Zen meester was (hij overleed een paar jaar geleden). Ik trof een klein appartement met een handvol boeken, een dozijn notitieboeken die keurig geordend in zijn kast stonden, een tv, een bank en zijn bureau. Verder wat aankleding maar niet veel. Het had een warme uitstraling. Maar was zoveel leger dan ik gefantaseerd had.

I didn’t have time to write a short one

Eugene heeft me meer geleerd met minder woorden dan wie dan ook. Hij sprak wanneer het een verbetering was op de stilte. Ik herinner me een wandeling waarin hij zijn hand op mijn arm legde, me aankeek en zei: “George you need refinement.” Boem! Dat kwam binnen en ik begreep direct wat hij bedoelde en wist dat dit me minstens tien jaar zou kosten. Ik zit nu in jaar dertien en ik vermoed dat ik op 30% zit van wat hij bedoelde.

‘In der Beschränkung zeigt sich der Meister’. We weten het, maar het kost een mensenleven om die essentie te raken. We hebben onze momenten daarvoor wel, maar om het grote delen van de dag te doen en daardoor ruimte te laten voor energie, interpretatie, gevoel kost veel oefening. Zoals naar verluid Mark Twain ooit schreef: “I apologize for such a long letter – I didn’t have time to write a short one.”

Oefening en quiz

Het is wel heel leuk om ermee te oefenen. Hieronder vind je een oefening in opruimen. En een quiz met een aantal afbeeldingen die de essenties van films weergeven. Aan jou de taak om de film achter de afbeelding te achterhalen. In de volgende blog zullen de antwoorden staan. Ze komen uit het boek “FIlm in five seconds” van Matteo Civaschi, H-57, Gianmarco Milesi.

Succes daarmee. En ja, ik ben me bewust van het feit dat als Eugene dit blog zou redigeren, hij het met een derde van de woorden zou hebben kunnen zeggen…

Omgekeerd opruimen

We ruimen een kamer meestal op door eruit te halen wat overbodig of niet meer gewenst is. Keer het om. Stel je voor dat de kamer leeg is. En vraag je af welke essentiële dingen je erin zou willen hebben.

Doe dit ook met je visioen van het resultaat. Voel je intenties en maak je hoofd leeg. Haal dan, een voor een, elementen uit je fantasie op en stop ze in dat lege beeld. Wat luxe is stop je weer terug. Wat direct bijdraagt aan het effect is essentieel. Als je twijfelt laat je het weg.

Film in Five Seconds

Welke films worden hier getoond?