Het Creatiespel, 78 inzichtskaarten met een begeleidend boekje (€19,95).
Snelle inspiratie in de vorm van 78 verrassende eye-openers die je helpen om vage bedoelingen om te zetten in concrete resultaten.
De inzichten verschillen van die in het Kleine Boek van de Creativiteit. Het boekje beschrijft een Stoomcursus Creëren, de IDEAL Cyclus© die de vijf kernaspecten van het creatief proces beschrijft en manieren om de kaarten te leggen.

Concentreer je op een vraag, trek een willekeurige kaart en die geeft je een duw in de juiste richting. Of doe de Yin/Yang legging en ontdek waar je wat passiever moet zijn (Yin) en waar je actiever in moet worden. Je vindt ook een lucht-vuur-water-aarde legging en de IDEAL legging. Daarnaast kun je het samen spelen met vrienden of een team en gesprekken verdiepen.

Bestel je exemplaar door een mail te sturen aan george@georgeparker.nl.

Prijs: €18,95

The CreationGame, 78 insight cards with an accompanying booklet.
Quick inspiration in the form of 78 surprising eye-openers that will help you to turn vague intentions into concrete results.
The content is different from The Little Book of Creativity. The booklet describes a Crash Course Creation, the IDEAL Cycle© describing the five core aspects of the creative process and different layouts to use the cards.

Concentrate on a question, draw any card and it will push you in the right direction. Or do the Yin/Yang layout and discover where you need to be more passive (Yin) and where you need to be more active. You will also find the air-fire-water-earth layout and the IDEAL layout. And why not play it with friends or your team to get to know each others wishes and understand each other better.

Order your copy by sending an email to george@georgeparker.nl.

Price: €18,95