Op 7 februari 2023 werd het SDG Lokaal congres gehouden in theater De Bussel in Oosterhout. Ik mocht de aftrap doen m

 

et een geleide ‘7 generaties’ meditatie. Stel je een plek in je buurt voor en verbeeld dat 7 generaties voor je iets over die plek zeggen en 7 generaties erna ook. Na een korte inspiratieshow ging het congres los met vele actievelingen.

Als ik erover praat met anderen weten tot mijn verrassing veel mensen niet wat SDG is. Ik schets een beeld en sluit af met een warme aanbeveling voor SDG Lokaal.

Wat zijn de Sustainable Development Goals?

de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn in 2015 door de Verenigde Naties aangenomen als een universele oproep tot actie om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en vrede en welvaart voor iedereen te waarborgen. Ze vormen een alomvattend kader om de meest urgente mondiale uitdagingen van onze tijd aan te pakken, variërend van armoede en honger tot klimaatverandering en ongelijkheid.

De SDG’s zijn om meerdere redenen relevant.

Gedeelde visie en gemeenschappelijke taal

Ten eerste bieden ze een gedeelde visie en gemeenschappelijke taal voor beleidsmakers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en individuen om samen te werken aan een duurzame toekomst. De doelstellingen zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar, waarbij wordt erkend dat vooruitgang op het ene gebied positieve overloopeffecten kan hebben op andere gebieden.

Mensenrechten: ontwikkeling voor iedereen

Ten tweede zijn de SDG’s relevant omdat ze gebaseerd zijn op mensenrechten en billijkheidsbeginselen, zodat niemand aan zijn lot wordt overgelaten. Ze hebben tot doel inclusieve en duurzame economische groei, sociale ontwikkeling en milieubescherming te bevorderen, met respect voor de diversiteit van culturen en perspectieven.

Transformatie: als het oude niet meer werkt

Ten derde zijn de SDG’s relevant omdat ze een routekaart bieden voor transformatieve verandering. Ze erkennen dat business as usual geen optie is en dat fundamentele verschuivingen in beleid, praktijken en attitudes nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bereiken. De doelen moedigen innovatie, samenwerking en collectieve actie aan om systemische uitdagingen aan te gaan en nieuwe kansen voor een betere toekomst te creëren.

Ambitieus en toch haalbaar

Ten vierde zijn de SDG’s relevant omdat ze ambitieus en toch haalbaar zijn. Ze stellen doelen en indicatoren vast die in de loop van de tijd kunnen worden gemeten en gevolgd, en bieden een kader voor verantwoording en voortgangsbewaking. De doelen zijn ontworpen om te worden aangepast aan de nationale en lokale context en weerspiegelen de diverse uitdagingen en kansen van verschillende landen en gemeenschappen.

Een inclusief proces

Ten slotte zijn de SDG’s relevant omdat ze de aspiraties en prioriteiten van mensen over de hele wereld weerspiegelen. Ze zijn ontwikkeld via een inclusief en participatief proces, waarbij belanghebbenden uit alle regio’s en sectoren betrokken waren. De doelstellingen weerspiegelen de stemmen en behoeften van de meest kwetsbare en gemarginaliseerde gemeenschappen en zorgen ervoor dat hun rechten en welzijn centraal staan op de agenda voor duurzame ontwikkeling.

SDG Lokaal

Kortom, de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen zijn zeer relevant voor het vormgeven van een duurzame en rechtvaardige toekomst voor iedereen. Ze bieden een alomvattend en inclusief kader voor het aanpakken van de meest urgente wereldwijde uitdagingen van onze tijd, terwijl ze innovatie, samenwerking en transformatieve verandering bevorderen.

Het bereiken van de SDG’s vereist de gezamenlijke inspanningen van regeringen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en individuen. Dat is een langdurig en complex proces. SDG Lokaal brengt de doelen dichterbij en maakt het proces praktischer door lokale bestuurders, bedrijven en burgers bij elkaar te brengen. Je hebt meer eer van je werk omdat je sneller (tussen)resultaten ziet. Als je met relatieve bekenden werkt ontstaat precies het gemeenschappelijke gevoel dat zo belangrijk is om de doelen te halen. 

Je kunt altijd contact opnemen met het kernteam: Miranda van Gendt, Nicolette Loonen, Guido Hamelink als je ideeën hebt of meer wilt weten.

George Parker
+31 6 5110 8415 – george@georgeparker.nl