De IDEAL Cyclus

De IDEAL Cyclus voor creatief, resultaatgericht werken

We zijn verhuisd van organisaties die werken als een trein op een treinrails naar werken als een zwerm drones. Daardoor voelen we hoe werkwijzen en benaderingen, rigide systemen en procedures en zelfs onze eigen oude gewoontes in de weg staan om energiek, creatief, flexibel en met veel menselijk contact samen te werken.  

De oplossing is om werk, leven en relaties als creatieve processen te benaderen en als creatief team samen te werken met collega’s, klanten en leveranciers. In de oude situatie bepaalden simpele ketens en droge transacties de relaties en resultaten. Maar een creatief team werkt samen als een netwerk van gelijkwaardige, verantwoordelijke professionals die met dezelfde intenties, al doende probleemoplossend zich naar het gewenste eindresultaat toe-leert.

De IDEAL Cyclus is het instrument en toolkit om dat soort niet-lineaire maak-processen van abstracte bedoelingen naar concrete resultaten te brengen. Het is een schaalbaar model want alle resultaten zijn het gevolg van een creatief proces. Of het nu gaat om het vernieuwen van producten, diensten en processen, het creëren van topteams, persoonlijke ontwikkeling of het maken van een lunch, het zijn allemaal creatieve processen. 

>> Van treinrails naar zwerm drones <<

Maak kennis met George

De vijf sleutels van IDEAL

Focus creëert resultaat

Er zijn vaste formules voor het maken van brood, een uitontwikkelde auto of het organiseren van een standaardevent. Maar er zijn geen vaste formules voor succes als het om veranderingen en vernieuwingen gaat of nieuwe mensen werken aan een project.

Er is wel een universeel, schaalbaar instrument om je eigen succesformules te ontwikkelen. De IDEAL Cyclus is gebaseerd op decennialang experimenteren met en observeren van creatieve maak-processen. Het helpt je om op alle niveaus je activiteit en energie te focussen op het eindresultaat. Immers, concentratie van energie en activiteit (focus) bepaalt het resultaat dat je zult creëren.

 • Intentie/effect (focus op energie, gevoel). Het waarom, de inspiratie of urgentie  die het proces drijft. Wat is de bedoeling? Effecten zijn gerealiseerde intenties: waaraan ga je meten/merken dat het gelukt is. Dit is het niveau van gezamenlijk commitment, geloof en vertrouwen. De rest wordt altijd geëvalueerd op basis van de bijdrage aan effecten.
 • Design (mentale focus). Creatief ontwerp van de producten, processen, de manier van denken/gedragen/communiceren, de omstandigheden en de hulpmiddelen die het gewenste effect produceren.
 • Essentie (mentale focus). De onderdelen van je visie die wezenlijk zijn voor de gewenste effecten.
 • Actie (fysieke, materiële, emotionele en mentale focus). Acties (in het bijzonder de SurvivalVersie; een mini-versie van je toekomst) die je verder helpen richting de effecten.
 • LerenTerugblikken, analyseren, creatief probleemoplossen en bijstellen tot de gewenste effecten gerealiseerd zijn.    

IDEAL integreert vele concepten en benaderingen op een gezond verstand manier, in een natuurlijke workflow zoals: Agile werken, Lean management, Appreciative Inquiry, Eigenaarschap, Zelforganisatie, Creatief/innovatief denken, de Deming Circle (PDCA), Minimum Viable Product, Kaizen en zelfs bewegingen rondom vitaliteit en plezier in je werk.

Maak kennis met George

WorkShows©: leer je naar resultaten toe!

Een WorkShow© is een interactieve trainingssessie die je specifieke technieken leert om gewenste resultaten te creëren. Korte, entertainende, introducties worden afgewisseld met leuk en intens hands-on werken aan je eigen projecten. Ze zijn beschikbaar als maatwerk, in-company modules. De Alchemie van het Presenteren met Impact en de Grote Dag van de Creativiteit zijn ook beschikbaar als open inschrijvingen.

In de basistraining “Inspirerend Resultaatgericht Coachen” leer je medewerkers, maar ook collega’s en klanten abstracte voornemens om te zetten in geïnspireerde visies, direct handelen en concrete resultaten met de IDEAL Cyclus.

IDEAL maakt gebruik van eigenschappen die we al aan boord hebben: voelen (intentie/effect), verbeelden (design), focussen (essentie), daadkracht (actie), en aanpassingsvermogen (leren). Je helpt de ander die kwaliteiten verder te ontwikkelen terwijl hij/zij praktisch resultaten realiseert. 

IDEAL integreert op een eenvoudige en pragmatische manier benaderingen als Agile werken, Lean management, Appreciative Inquiry, Eigenaarschap, Zelforganisatie, Creatief/innovatief denken, de Deming Circle (PDCA), Minimum Viable Product, Kaizen en zelfs bewegingen rondom vitaliteit en plezier in je werk.

Effect op coachee(s)

De coach gebruikt de IDEAL Cyclus om medewerkers (of een team, collega, klant):

 • bewust te maken van de bedoeling achter een project (intentie) zodat motivatie en energie vrijkomt
 • een helder gevoel en beeld  te laten krijgen bij de gewenste effecten (voltooide intenties) om een basis voor evaluatie te creëren
 • creatief te worden in het bedenken van middelen en manieren om die resultaten te produceren (design)
 • nuchter de prioriteiten vast te stellen op basis van de huidige situatie (essentie)
 • zelfstandig en zelfverantwoordelijk acties uit te voeren om ideeën in de praktijk te testen (actie) en 
 • frequent te reflecteren op de resultaten van die acties, te analyseren wat wel en niet werkte en te veranderen/verbeteren/vernieuwen wat niet werkte (leren).

De basismodule behandelt alle vaardigheden om te beginnen als creatief IDEAL Coach.

Download de flyer hier voor tarieven en uitbreidingsmodules.

Alchemie van het Presenteren
Frans Wijngaarden over De Alchemie van het Presenteren: “In-f *cking-credible. Niemand mag nog een presentatie geven zonder deze class!”

Zie meer reacties

In deze masterclass gebruikt George de IDEAL Cycle om je te helpen een krachtige presentatie te ontwerpen die onthouden zal worden. Je profiteert van zijn ruim 10.000 uur op het podium en de technieken die hij gebruikt om non-stop 2 uur aandacht vast te houden!
Je krijgt de werkmap en leert een presentatie te maken door te werken aan verbale, vocale, non-verbale aspecten, het gebruik van rekwisieten en hulpmiddelen, het genereren van interactie en het creëren van een spanning-relaxatiestructuur. Je leert een psychologisch algoritme om dit soort structuren te bouwen.

Neem een veel betere presentatie weg plus een methode die je steeds opnieuw zult gebruiken

Download de flyer hier

In-company: bel (+31 6 51108415) of e-mail voor meer informatie en speciale tarieven.

Abonneer je op onze nieuwsbrief voor meer informatie over de volgende open inschrijvingen.

Werk aan jezelf en/of projecten tijdens een verrassende wandeling.

Honderden mensen gingen je voor en benutten de dag om heldere en geïnspireerde doelen en directe, kleine acties. Zelfs jaren later blijft de dag doorwerken als inspiratiebron:

Thea Draijer: “Vol ideeën, overpeinzingen, verwarring, cadeautjes, plezier en vooral interne rust, terug naar huis na de Grote Dag van de Creativiteit met George Parker. Super dag!

Bekijk meer reacties

Schrijf je in op de volgende Grote Dag van de Creativiteit: 14 mei 2019, 9-21 uur, Amsterdam!

Tijdens een heerlijke wandeling door Amsterdam, leer je werken met de IDEAL Cyclus. Je leert je werk en leven als een creatief proces benaderen en ontdekt hoe je gevoel om kunt zetten in geïnspireerde visies, directe acties (SurvivalVersie) en je je al doende toe kunt leren naar de realisatie ervan.

Je wordt persoonlijk en op maat gecoacht, krijgt veel inzichten, instrumenten en energie. En een dieper begrip van het creatief proces dat je keer op keer kunt toepassen op grotere en kleinere maak-processen.

Je investering is €450,- (ex 21%BTW) inclusief goed eten, drinken, snacks, materialen. We beginnen en eindigen bij het Centraal station in Amsterdam.

In-company voor teams: bel (+31 6 51108415) of e-mail voor meer informatie en speciale tarieven.

Download de flyer hier

Mensen ondersteunen wat ze helpen te creëren.

De in-company training Co-creatief communiceren en onderhandelen biedt een uitgebreid instrumentarium om met teamleden, klanten en opdrachtgevers tot win-win oplossingen te komen. Ook als ze zelf niet op die manier het gesprek benaderen.

Je gebruikt de IDEAL Cyclus om;

 • de belangen achter standpunten te achterhalen
 • welke effecten je wilt bereiken en hoe je dat gaat meten
 • samen vele oplossingen en middelen te produceren die wederzijdse belangen te dienen met out-of-the-box technieken
 • in de praktijk te onderzoeken of die oplossingen werken en hoe je dat evalueeert

Je leert gespreks-, vraag-, creatieve- en beïnvloedingstechnieken om tot voor alle partijen bevredigende oplossingen te komen.

Bel of mail om je wensen te bespreken: +31 6 5108415

Werk als een creatief team

Zelfsturing en zelforganisatie zijn thema’s die al in de jaren negentig populair werden. Maar in een tijd waarin alles vloeibaar lijkt en snel verandert, is de noodzaak om snel, adaptief en zelf-verantwoordelijk te werken groter dan ooit.

In deze in-company training van een dag met desgewenst online follow-up modules van een uur en/of WhatsApp tips en stimulans, leer je werken als een creatief team langs de IDEAL Cyclus. Die teams beginnen met een intentie en een kernvisie. Net zoals een animatiefilm of theaterstukken waar George aan meewerkte. Alle partijen committeren zich aan die kern en leren zich al doende en communicerend toe naar het eindresultaat. Soms met minimale budgetten en middelen, maar zonder een compromis met die kern te sluiten.

Dat vraagt om veel gevoel, energie, vakmanschap (zowel inhoudelijk als communicatief), creativiteit en tolerantie voor ongemak. Want zo’n proces gaat met vallen en opstaan. Je hebt dit allemaal aan boord en geen cursus adaptief, flexibel werken nodig dit te leren. IDEAL activeert al die aangeboren eigenschappen.

Je leert

 • co-creatief communiceren,
 • creatieve technieken om problemen op te lossen
 • SurvivalVersies uitvoeren om je ideeën te testen
 • reflectie en analyse middelen om tussentijds te evalueren.

Bel of mail om je wensen te bespreken: +31 6 5108415

Creatieve coaching en advies

George coacht teams vanaf hier tot de voltooiing van hun project. Hij gebruikt geavanceerde technieken om hen te helpen hun ideeën over product en proces te verduidelijken. En stelt hen in staat om hun gedachten, acties, interactie en middelen te richten op de resultaten die ze willen creëren

Hij coacht live en online; in frequente korte sessies of langere werk-bijeenkomsten met veel energie en lol; korte termijn maar ook langere trajecten. Bereik doelen terwijl je leert creatief samen te werken en je je denken, acties en communicatie leert focussen en organiseren op basis van gewenste resultaten met behulp van de IDEAL cyclus.

Maaike de Korver: “Absoluut niet in een paar zinnen te vatten, maar heeft maar een moment nodig om je volledig te vangen. Geen idee wat ik zonder je inspirerende en motiverende begeleiding had moeten doen de afgelopen jaren. Niets dan lof!”

Email or call: george@georgeparker.nl, +31 6 51108416

Contact

Books & Tools

We bieden een aantal boeken en hulpmiddelen om u te helpen de gewenste resultaten te behalen. Blader door de winkel voor meer informatie.

View all products