Verbeelding • Realiteit • Mysterie
Een reis tussen het tastbare en niet-tastbare €20). Teksten George Parker, foto’s Marja Lingsma.

Een fotoboek in drie delen van 8 pagina’s een kort, poëtisch inzicht beschrijven in tekst en foto. De 8 thema’s lopen door de drie delen (Verbeelding, Realiteit, Mysterie) heen. Bijvoorbeeld Superman (Verbeelding) is verbonden met Batman (Realiteit) en Spiderman (Mysterie). Of Shit (Verbeelding), Mest (Realiteit) en Poep (Mysterie). Nieuwsgierig naar waar die thema’s over gaan?

Imagination • Reality • Mystery
A journey between the tangible and intangible €20). Texts George Parker, photos Marja Lingsma.

A photo book in three parts of 8 pages, each describing a short, poetic insight in the form of text and a photo. The 8 themes run through the three parts (Imagination, Reality, Mystery). For example, Superman (Imagination) is connected with Batman (Reality) and Spiderman (Mystery). Or Shit (Imagination), Manure (Reality) and Poo (Mystery). Curious about what these themes are all about?

Andere boeken