Irritatie

“De tijd wacht niet op sukkelaars George!” “De tijd gaat snel, gebruik haar wel.” Mijn oma galmt nog na in mijn hoofd. En ook op school en van mijn ouders kreeg ik het tot vervelens toe te horen. Al heel vroeg hoefde ik maar mijn ogen maar dicht te doen om vreemde wezens en nieuwe werelden, wensdromen, abstracte vormen, muziek en wat ik maar wilde te zien en ervaren. En ik verdween makkelijk in die wereld die tot op de dag van vandaag mijn veilige thuisbasis is en de bron voor alle ideeën over wat ik in mijn werk en leven wil maken.

Dat was geen probleem als kleuter. Maar op de lagere school werd het moeilijker. Ineens waren er taken die op tijd af moesten. Dat werd nog erger op de middelbare school, de universiteit en later in mijn carrières. Agenda’s van anderen, geplande afspraken en deadlines werden steeds belangrijker. De klok was een essentieel instrument. Maar voor mij was het 7-dimensionale universum van mijn fantasie het belangrijkste instrument. En daar speelden tijd en ruimte geen rol. Dat veroorzaakte irritatie en regelmatig conflict. De omgeving werd boos om mijn slordigheid met hun klok. Ik raakte gefrustreerd omdat ik veel last had van de beperkingen van hun wereld. 

Om trouw te blijven aan mijn eigen fantasieën en die waar te kunnen maken leerde ik te timen. Ik zocht naar momenten waarop ik mijn ideeën kon vormgeven zonder anderen te irriteren. Hoe meer ik daarop focuste, des te meer ‘windows of opportunity’ zich voordeden. 

Chronos, Kairos, Aion in projecten, programma’s en je leven

Later leerde ik dat ik niet de enige was die hiermee worstelde. De Grieken hadden zelfs woorden voor de drie soorten tijd die ik hierboven beschrijf: chronos, Kairos, Aion. Ik kende Aion goed. Het is de oneindigheid in de ideeënwereld. Chronos is de klokkentijd die in afgemeten minuten lineair vooruit loopt. En Kairos staat voor momenten-tijd; de gelegenheid zien en grijpen. 

Veel van onze dag, projecten en vaak ook dagprogramma’s en congressen wordt door chronos gestuurd. Ik heb als dagvoorzitter gewerkt in programma’s waarin het schema er letterlijk uitzag als: 14.00  Opening, 14.03: Filmpje, 14:07 Uitleg programma, 14:09, etc. Prima als uitgangspunt, maar ik onderhandel altijd over speling omdat ik denk dat het publiek Aion moet ervaren, oftewel de tijd moet vergeten. Ik suggereer dan om te plannen op minuten maar op de dag zelf te timen op momenten. Als iets ‘hot’ wordt na een spreker moet je die gelegenheid te baat nemen (kairos). Die dagen hebben zonder uitzondering de hoogste energie en de meeste impact omdat het publiek dat ritme voelt. Daardoor worden ze bevrijd van het conflict tussen chronos en kairos en daardoor in die vrije aion tijd terecht komt. Het samenvallen van die drie tijdslijnen veroorzaakt een diepergaande transformatie en groei. En dat lukt niet goed als we ons eenzijdig aan een van die drie vastklampen. 

Drie stappen: van timemanagement naar energiemanagement 

Ons denken staat echter vaak in de of-of stand in plaats van de en-en stand. We debatteren in onszelf of met anderen wat nu het meeste waar is, in plaats van de accepteren dat in dit geval al die tijdlijnen tegelijkertijd waar zijn. Dus veel timemanagement systemen benadrukken chronos. Je stelt doelen met een deadline, maakt actielijstjes en plaatst ze in je agenda. 

Dat werk goed, zeker als je begint met timemanagement. Maar als je dat eenzijdig doet vervalt time-management tot minuten-micro-management. 

Je kunt werken met alle tijdslijnen tegelijk. Stuur via Aion op de energie van het eindresultaat (effect in mijn IDEAL Cyclus). Die informeert je telkens over wanneer er een ‘window of opportunity’ is (kairos). Dan laat je je lijstje los, plukt het moment en stuwt je creatief proces voort om alle lijstjes en schema’s voor de dag heen. Dus:

  1. Aion. Maak van reactieve doelen creatieve doelen. Ga niet uit van wat moet, mag, kan of wat allemaal op je afkomt om dat in lijstjes en acties te ordenen. Maar start bij de werkelijkheid die je wilt. Kies een gebied (bijvoorbeeld relatie, werk, persoonlijke groei, hobby). Ga dan in Aion-tijd zitten en verplaats je in je verbeelding naar het moment dat je bereikt hebt wat je wilde is. Behandel het als een herinnering en stel je in alle geuren en kleuren het product, het proces, de situatie, de vaardigheid of wat je ook maar wilt bereiken voor je.
  2. Chronos. Kijk naar je huidige situatie en de verschillen met waar je terecht wilt komen. Maak een lijstje van acties en plan ze in je agenda.
  3. Kairos. Met 1. heb je contact gemaakt met je toekomst. Je voelt en ziet de werkelijkheid die je wilt creëren. Dat installeert een vorm van geweten of intuïtie. Op het moment dat je iets doet dat niet meehelpt aan het bereiken van je doelen voel je dat aan je theewater. Het kan zijn dat er een kans voorbij komt die je niet gepland had maar die wel heel erg meehelpt aan wat je wilt bereiken. Grijp die en wijk af van je planning. Of dat je je planning uitvoert en je merkt dat je energie wegzakt en de actie niet werkt. Stel dan bij.

Zo blijft het momentum gaande en houd je je energiepeil hoog en integreer je alledrie de tijdlijnen.

George Parker
+31 6 5110 8415